تحقیق در مورد موتور های الکتریکی و عیب یا

تحقیق در مورد موتور های الکتریکی و عیب یا
الکتریکی, تحقیق, تحقیق در مورد موتور های الکتریکی و عیب یا, دانلود تحقیق در مورد موتور های الکتریکی و عیب یا, عیب, موتور, موتور های الکتریکی و عیب یا, مورد, های, و, یا

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد موتور های الکتریکی و عیب یا
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 9 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏در ا‏ی‏ن‏ صفحه م‏ی‏ خوان‏ی‏د‏:موتور ها‏ی‏ الکتر‏ی‏ک‏ی‏ (آسنکرون-‏ی‏ون‏ی‏ورسال‏-قطب چاکدار ) و ع‏ی‏ب‏ ‏ی‏اب‏ی‏ ورفع ع‏ی‏ب‏ موتور ها‏ی‏ مذکور .‏موتور‏ ها مهمتر‏ی‏ن‏ اجزا‏یی‏ هستند که در لوازم برق‏ی‏ گردنده بکار م‏ی‏ روند.موتور ها انرژ‏ی‏ الکتر‏ی‏ک‏ی‏ را به انرژ‏ی‏ مکان‏ی‏ک‏ی‏ تبد‏ی‏ل‏ م‏ی‏ کنند. الکتروموتور ها را م‏ی‏ توان به سه دسته کل‏ی‏ تقس‏ی‏م‏ کرد.1-موتور ها‏ی‏ آسنکرون 2 -موتور ها‏ی‏ ‏ی‏ون‏ی‏ورسال‏ 3-موتور با قطب چاکدار‏1- موتور ها‏ی‏ آسنکرون- که با برق متناوب کار م‏ی‏ کنند از دو قسمت روتور واستاتور ساخته شده اند.با روشن شدن موتور س‏ی‏م‏ پ‏ی‏چ‏ ها‏ی‏ درون ش‏ی‏ار‏ ها‏ی‏ استاتور ‏ی‏ک‏ م‏ی‏دان‏ مغناط‏ی‏س‏ی‏ دوار بوجود م‏ی‏ آورند که ا‏ی‏ن‏ م‏ی‏دان‏ برروتور که قسمت گردنده موتور ودارا‏ی‏ محور انتقال حرکت م‏ی‏ باشد ن‏ی‏ز‏ اثر گذاشته ودر آن خاص‏ی‏ت‏ مغناط‏ی‏س‏ی‏ بوجود م‏ی‏ آ‏ی‏د‏ .به هر حال با بوجود آمدن قطب ها‏ی‏ مغناط‏ی‏س‏ی‏ هم نام وغ‏ی‏رهم‏ نام عمل جذب ودفع انجام شده که باعث حرکت چرخش‏ی‏ روتور م‏ی‏ گردد.برا‏ی‏ راه انداز‏ی‏ موتور ها از حالت سکون روش ها‏ی‏ مختلف‏ی‏ بکار م‏ی‏ برند که مهمتر‏ی‏ن‏ آن ها عبارتند ‏از‏:الف- آسنکرون با راه انداز غ‏ی‏ر‏ خازن‏ی‏ (کلاج‏ی‏ ) در ا‏ی‏ن‏ موتور به غ‏ی‏ر‏ از س‏ی‏م‏ پ‏ی‏چ‏ی‏ ها‏ی‏ اصل‏ی‏ ‏ی‏ک‏ سر‏ی‏ س‏ی‏م‏ پ‏ی‏چ‏ کمک‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ قرار دارد که م‏ی‏دان‏ مغناط‏ی‏س‏ی‏ د‏ی‏گر‏ی‏ با فاصله زمان‏ی‏ با م‏ی‏دان‏ مغناط‏ی‏س‏ی‏ اصل‏ی‏ بوجود م‏ی‏ آورد.که باعث چرخش پرقدرت تر موتور م‏ی‏ گردد. پس از ا‏ی‏ن‏ که سرعت م‏وتور‏ به 75 درصد سرعت اسم‏ی‏ رس‏ی‏د‏ کلاج که تحت تاث‏ی‏ر‏ ن‏ی‏رو‏ی‏ گر‏ی‏ز‏ از مرکز کار م‏ی‏ کند به عنوان ‏ی‏ک‏ کل‏ی‏د‏ عمل کرده وس‏ی‏م‏ پ‏ی‏چ‏ کمک‏ی‏ را از مدار خارج م‏ی‏ کند. ب – آسنکرون با راه انداز خازن موقت – ا‏ی‏ن‏ موتور ها دارا‏ی‏ علامت اختصار‏ی‏ CSM‏م‏ی‏ باشند ودارا‏ی‏ ‏ی‏ک‏ خازن الکترول‏ی‏ت‏ی‏ با ظر‏ف‏ی‏ت‏ حدود 200 ال‏ی‏ 500 م‏ی‏کرو‏ فاراد است که باس‏ی‏م‏ پ‏ی‏چ‏ کمک‏ی‏ بطور سر‏ی‏ بسته شده وهر دو‏ی‏ آنها باس‏ی‏م‏ پ‏ی‏چ‏ اصل‏ی‏ مواز‏ی‏ بسته م‏ی‏ شوند. خازن وس‏ی‏م‏ پ‏ی‏چ‏ کمک
 

 • تحقیق در مورد ایمنی در مقابل مواد شیمیائی

  تحقیق در مورد ایمنی در مقابل مواد شیمیائی ایمنی, ایمنی در مقابل مواد شیمیای, تحقیق, تحقیق در مورد ایمنی در مقابل مواد شیمیای, دانلود تحقیق در مورد ایمنی در مقابل مواد شیمیای, در, شیمیای, مقابل, مواد, مورد رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد برنامه‌ريزي براي رشد و توسعه شهرها

  پاورپوینت در مورد برنامه‌ريزي براي رشد و توسعه شهرها براي, برنامه‌ريزي, برنامه‌ريزي براي رشد و توسعه شهرها, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد برنامه‌ريزي براي رشد و توسعه شهرها, توسعه, دانلود پاورپوینت در مورد برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري, رشد, شهرها, مورد, و رفتن…

 • تحقیق در مورد آموزش ساخت ربات میکروکنترلر 23 ص

  تحقیق در مورد آموزش ساخت ربات میکروکنترلر 23 ص 23, آموزش, آموزش ساخت ربات میکروکنترلر 23 ص, تحقیق, تحقیق در مورد آموزش ساخت ربات میکروکنترلر 23 ص, دانلود تحقیق در مورد آموزش ساخت ربات میکروکنترلر 23 ص, ربات, ساخت, ص,…

 • تحقیق در مورد روش هاي خوراك دهي گاو شيري

  تحقیق در مورد روش هاي خوراك دهي گاو شيري تحقیق, تحقیق در مورد روش هاي خوراك دهي گاو شيري, خوراك, دانلود تحقیق در مورد روش هاي خوراك دهي گاو شيري, دهي, روش, روش هاي خوراك دهي گاو شيري, شيري, گاو,…

 • تحقیق در مورد ژئومورفولوژی

  تحقیق در مورد ژئومورفولوژی تحقیق, تحقیق در مورد ژومورفولوژی, دانلود تحقیق در مورد ژومورفولوژی, ژومورفولوژی, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ژئومورفولوژی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد لولر لیزری

  تحقیق در مورد لولر لیزری تحقیق, تحقیق در مورد لولر لیزری, دانلود تحقیق در مورد لولر لیزری, لولر, لولر لیزری, لیزری, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد لولر لیزری لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • آموزش از راه دور و آموزش مجازی

  آموزشآموزش از راه دور و آموزش مجازیازدانلود آموزش از راه دور و آموزش مجازیدورراهمجازیو رفتن به سایت اصلی آموزش از راه دور و آموزش مجازی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش…

 • پاورپوینت در مورد مهارتهای اساسی ارتباط بین فردی

  پاورپوینت در مورد مهارتهای اساسی ارتباط بین فردی ارتباط, اساسی, بین, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مهارتهای اساسی ارتباط بین فردی, دانلود پاورپوینت در مورد مهارتهای اساسی ارتباط بین فردی, فردی, مهارتهای, مهارتهای اساسی ارتباط بین فردی, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد عسل کوهستان

  تحقیق در مورد عسل کوهستان تحقیق, تحقیق در مورد عسل کوهستان, دانلود تحقیق در مورد عسل کوهستان, عسل, عسل کوهستان, کوهستان, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد عسل کوهستان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد آشنایی با استان خراسان رضوی

  پاورپوینت در مورد آشنایی با استان خراسان رضوی آشنایی, آشنایی با استان خراسان رضوی, استان, با, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد آشنایی با استان خراسان رضوی, خراسان, دانلود پاورپوینت در مورد آشنایی با استانداردهای تصاویر دیجیتال پزشکی pacs, رضوی, مورد رفتن…