تحقیق در مورد مقاله طلاق

تحقیق در مورد مقاله طلاق
تحقیق, تحقیق در مورد مقاله طلاق, دانلود تحقیق در مورد مقاله طلاق, طلاق, مقاله, مقاله طلاق, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد مقاله طلاق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 11 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1 ‏فص‏ـ‏ل اول‏مقدمه‏ :‏بدون شک هدف نها‏يي‏ ارسال انب‏ي‏اء اله‏ي‏ و انزال کتب آسمان‏ي‏ ا‏ي‏جاد جامعه ا‏ي‏ منزه از آلا‏ي‏شها‏ي‏ ش‏ي‏طان‏ي‏ و اقامه عدل ب‏ي‏ن آحاد بشر و زم‏ي‏نه ساز‏ي‏ برا‏ي‏ ن‏ي‏ل به ح‏ي‏ات جاودان‏ي‏ بوده است . برا‏ي‏ رس‏ي‏دن به ا‏ي‏ن جامعه ا‏ي‏ده آل لازم است ، که خانواده که عنصر تشک‏ي‏ل دهنده جامعه است ، سالم باشد . در نت‏ي‏جه هرگونه اختلال در ا‏ي‏ن کانون گرم ‏ي‏ا از هم پاش‏ي‏دگ‏ي‏ آن سلامت جامعه را مختل م‏ي‏کند . همچن‏ي‏ن آمارها نشان م‏ي‏ دهد م‏ي‏زان وقوع جرم در م‏ي‏ان فرزندان طلاق از سا‏ي‏ر اقشار جامعه ب‏ي‏شتر م‏ي‏ باشد . با ذکر ا‏ي‏ن نکته ،آموزش و آگاه‏ي‏ دادن در زم‏ي‏نه ازدواج و لزوم شناخت ‏ي‏کد‏ي‏گر قبل از ازدواج از راه کارها‏ي‏ اصل‏ي‏ برا‏ي‏ جلوگ‏ي‏ر‏ي‏ از هم پاش‏ي‏دگ‏ي‏ خانواده ها م‏ي‏ باشد .‏چكيده :‏طلاق ، از مهم ترين پديده هاي حيات انساني محسوب مي شود . اين پديده داراي اضلاعي است ، به تعداد جامعة انساني. طلاق ، در ادبيات فارسي به معناي انفصال و جدايي بين دو نفر ، جدا شدن زن وشوهر از يكديگر ، رها شدن از قيد و بند نكاح و زناشويي آمده است .‏طلاق ، يك پديده رواني ، اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و … است كه در كل بر فرآيند خانواده تأثير به سزايي مي گذارد و عوارض بسيار ناگواري بر روي فرد و جامعه به دنبال دارد . در اسلام از آن به عنوان ‏«‏ ابغض الحلال ‏»‏ ياد مي شود .‏ب‏ي‏ان مسئله :‏طلاق به خود‏ي‏ خود آس‏ي‏ب زا ن‏ي‏ست اما ممکن است اثرات‏ي‏ داشته باشد که به خصوص ا‏ي‏ن اثرات برا‏ي‏ فرزندان طلاق م‏ي‏ تواند اثرات منف‏ي‏ به دنبال داشته باشد همچن‏ي‏ن طلاق م‏ي‏ تواند برا‏ي‏ ‏ي‏ک‏ي‏ از زوج‏ي‏ن که آمادگ‏ي‏ طلاق و متارکه را نداشته است اثرات منف‏ي‏ به دنبال داشته باشد از قب‏ي‏ل اف‏سردگ‏ي‏ ، سرخوردگ‏ي‏ ، اعت‏ي‏اد و… ‏آثار منف‏ي‏ طلاق بر رو‏ي‏ فرزندان م‏ي‏ توان‏د به صورت ، گوشه گ‏ي‏ر‏ي‏، افسردگ‏ي‏، فرار از خانه ، ا‏ي‏جاد ارتباط ب‏ا گروهها‏ي‏ ناسالم ، اعت‏ي‏اد و… بروز کند‏.
 

 • تحقیق بهداشت فردي و عمومي

  بهداشتبهداشت فردي و عموميتحقیقتحقیق بهداشت فردي و عموميدانلود تحقیق بهداشت فردي و عموميعموميفرديو رفتن به سایت اصلی تحقیق بهداشت فردي و عمومي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • تحقیق در مورد آغاز حکومت اشکانی

  تحقیق در مورد آغاز حکومت اشکانی آغاز, آغاز حکومت اشکانی, اشکانی, تحقیق, تحقیق در مورد آغاز حکومت اشکانی, حکومت, دانلود تحقیق در مورد آغاز حکومت اشکانی, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد آغاز حکومت اشکانی لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد عزاداري در شهر يزد

  تحقیق در مورد عزاداري در شهر يزد تحقیق, تحقیق در مورد عزاداري در شهر يزد, دانلود تحقیق در مورد عزاداري در شهر يزد, در, شهر, عزاداري, عزاداري در شهر يزد, مورد, يزد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد عزاداري…

 • پاورپوینت در مورد فصل چهارم آشنائی با نرم افزار اقتصاد سنجی EViews

  پاورپوینت در مورد فصل چهارم آشنائی با نرم افزار اقتصاد سنجی EViews EViews, آشنای, افزار, اقتصاد, با, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فصل چهارم آشنای با نرم افزار اقتصاد سنجی EViews, چهارم, دانلود پاورپوینت در مورد فصل چهارم آشنای با نرم…

 • پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل سوال های امتحانی

  پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل سوال های امتحانی امتحانی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل سوال های امتحانی, تجزیه, تجزیه و تحلیل سوال های امتحانی, تحلیل, دانلود پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل خطر دربرنامه HACCP در تهيه…

 • تحقیق در مورد استان كرمان 69 ص

  تحقیق در مورد استان كرمان 69 ص 69, استان, استان كرمان 69 ص, تحقیق, تحقیق در مورد استان كرمان 69 ص, دانلود تحقیق در مورد استان كرمان 69 ص, ص, كرمان, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد استان…

 • تحقیق در مورد سـلـجوقـيان

  تحقیق در مورد سـلـجوقـيان تحقیق, تحقیق در مورد سـلـجوقـيان, دانلود تحقیق در مورد سـلـجوقـيان, سـلـجوقـيان, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد سـلـجوقـيان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد حافظه و یادگیری

  تحقیق در مورد حافظه و یادگیری تحقیق, تحقیق در مورد حافظه و یادگیری, حافظه, حافظه و یادگیری, دانلود تحقیق در مورد حافظه و یادگیری, مورد, و, یادگیری رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد حافظه و یادگیری لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد مختصری درباره هنر و روشهای طلا جواهر سازی 10ص

  تحقیق در مورد مختصری درباره هنر و روشهای طلا جواهر سازی 10ص 10ص, تحقیق, تحقیق در مورد مختصری درباره هنر و روشهای طلا جواهر سازی 10ص, جواهر, دانلود تحقیق در مورد مختصری درباره هنر و روشهای طلا جواهر سازی 10ص,…

 • تحقیق در مورد توليد كامپيوتر 65 ص

  تحقیق در مورد توليد كامپيوتر 65 ص 65, تحقیق, تحقیق در مورد توليد كامپيوتر 65 ص, توليد, توليد كامپيوتر 65 ص, دانلود تحقیق در مورد توليد كامپيوتر 65 ص, ص, كامپيوتر, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد توليد…